در خانه بمانیم مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
در جدول زیر قیمت خدمات دارالترجمه سال 1399 ملاحظه می‌شود. تمامی قیمت‌ها مطابق نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده است. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 45391000 تماس بگیرید. برای ثبت سفارش روی هر مدرک کلیک کنید.

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
شناسنامه
250،000 ریال 62،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت ملی
200،000 ریال 50،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواج
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
گواهی عدم سوء پیشینه
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پاسپورت
350،000 ریال 87،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت پایان خدمت
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهینامه رانندگی
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دفترچه بیمه
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اصل یا رونوشت سند طلاق
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی تجرد
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی فوت
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از ایران
300،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
کارت نظام پزشکی
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
تقدیرنامه بزرگ
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت بازرگانی هوشمند
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگه مرخصی
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی ولادت
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت نظام مهندسی
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت معافیت
200،000 ریال 50،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت شناسایی
200،000 ریال 50،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی کوچک
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی بزرگ
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از خارج
60،000 ریال 15،000 ریال - -
جواز دفن
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
هر نوع گواهی
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند مالکیت تک برگی
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند مالکیت دفترچه ای
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
انواع قرارداد
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم کارگزینی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند وسائط نقلیه سبک
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
وکالت نامه (نیم برگ)
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ
1،000،000 ریال 330،000 ریال - -
اقرار نامه یا تعهدنامه
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
مبایعنامه با کدرهگیری
600،000 ریال 150،000 ریال - -
وکالت نامه بزرگ هر صفحه
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
رضایتنامه و صلح نامه
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اجاره نامه با کد رهگیری
600،000 ریال 150،000 ریال - -
دادنامه و رای دادگاه
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ارزیابی املاک
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم اعضاء هیئت علمی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی حصر وراثت
400،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
استعلام ثبت اسناد
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
استشهادیه
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ سبز گمرکی یک رو
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دفترچه وکالت
650،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ابلاغیه و اخطار قضایی
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
قیم نامه
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگه جلب یا احضاریه
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریز مکالمات تلفن
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پرونده حقوقی
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گزارش ورود و خروج از کشور
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند وسائط نقلیه سنگین
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم
180،000 ریال 45،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی
150،000 ریال 37،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی اشتغال به تحصیل
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه
400،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
گواهی ریز نمرات
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سرفصل دروس دانشگاهی
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دانشنامه و ریزنمرات در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 950،000 ریال 300،000 ریال
مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات دیپلم در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 950،000 ریال 300،000 ریال
مدرک پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات پیش دانشگاهی در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 950،000 ریال 300،000 ریال
مدرک پیش دانشگاهی به همراه مدرک دیپلم و ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 1،550،000 ریال 400،000 ریال
کارنامه توصیفی ابتدایی
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
روزنامه رسمی تاسیس
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک
400،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
انواع پروانه و جواز
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
لیست بیمه تا 10 نفر
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اساسنامه فرمی هر صفحه
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال
گواهی های مالیاتی
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه بهره برداری
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
جواز کسب
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
مدارک حسابرسی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه مهندسی
1،200،000 ریال 300،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه مطب
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
آگهی تغییرات
400،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اساسنامه غیر فرمی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال
لیست بیمه بالای 10 نفر
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
شرکت نامه
1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
جواز تاسیس
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه وکالت
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه پایان ساختمان
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت مباشرت
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
صورت جلسه
750،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دفترچه بازرگانی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
بارنامه گمرکی
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت شناسایی کارگاه
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
موافقت اصولی
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
سابقه بیمه
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش حقوقی مفصل
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش های حقوقی کوچک
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت
200،000 ریال 50،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
انواع گواهی یا سپرده بانکی
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم بازنشستگی بزرگ
500،000 ریال 125،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
موجودی حساب
180،000 ریال 45،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر
600،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم افزایش حقوق
500،000 ریال 125،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه نشر و انتشارات
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
جواز اشتغال به کار
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
مالیات بر ارث
750،000 ریال 187،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم بازنشستگی کوچک
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش مستمری کوچک
300،000 ریال 75،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش مستمری بزرگ
450،000 ریال 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

فهرست هزینه‌های جانبی دارالترجمه و ترجمه رسمی

به ازای هر یک از موارد زیر در سند شناسنامه مبلغ 50,000 ریال اضافه می شود:
 • همسر (ازدواج، طلاق یا فوت)
 • فرزند
 • توضیحات یا وفات
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مالکیت و پاسپورت مبلغ 100,000 ریال اضافه می شود:
 • هر نقل و انتقال در سند مالکیت
 • هر صفحه حاوی مهر، امضاء یا روادید در پاسپورت
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
هزینه‌های دفتری:
 • هزینه‌های دفتر به ازای هر سند 150,000 ریال خواهد بود.
تعریف هر صفحه:
 • منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا 20 سطر است.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

برخی نکات درباره قیمت دارالترجمه

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه مدارک در دارالترجمه با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه دارالترجمه برای ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که قیمت دارالترجمه آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه قیمت دارالترجمه برای ترجمه مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...

قیمت دارالترجمه برای مدارک جهت ویزای تحصیلی کانادا

 • با احتساب تایید دادگستری، امور خارجه و هزینه دفتری
 • جهت اخذ ویزای تحصیلی فرد مجرد.
 • کلیه مدارک باید به تایید دادگستری و امورخارجه برسد.
شناسنامه
1،150،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار ب ...
1،350،000 ریال
سابقه بیمه
1،350،000 ریال
برگه مرخصی
1،200،000 ریال
مجموع
5،050،000 ریال

قیمت دارالترجمه برای مدارک جهت ویزای توریستی شینگن اسپانیا

 • با احتساب هزینه دفتری
 • این مدارک برای کارمند مجرد است.
 • نیازی به تایید دادگستری و امورخارجه مدارک نیست.
سند مالکیت تک برگی
1،410،000 ریال
شناسنامه
470،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار ب ...
700،000 ریال
فیش حقوقی مفصل
870،000 ریال
مجموع
3،450،000 ریال
شما می‌توانید مدارک خود را از تهران با پیک رایگان و از سراسر ایران با پست رایگان به دفتر ما ارسال کنید یا اینکه مدارک خود را حضوراً تحویل دهید. برای مشاهده آدرس کلیک کنید ارسال ترجمه به شما هم رایگان است.
در حال حاضر، ترجمه رسمی انگلیسی و روسی با مهر مترجم رسمی 2 روز و با تاییدات دادگستری و امورخارجه 4 روز طول می‌کشد. همچنین ترجمه ترکی، عربی و فرانسه 7 تا 8 روز و اسپانیایی و آلمانی 12 تا 15 روز زمان می‌برد.
ابتدا تاییدیه تحصیلی مدارک خودتان را با استفاده از سامانه‌های تایید مدرک وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید، سپس آن‌ها را برای ترجمه رسمی ارسال کنید.
شماره تماس ما 45391000 است. همچنین می‌توانید برای اطلاع از تعرفه و نرخ ترجمه رسمی مدارک به صفحه قیمت دارالترجمه رسمی مراجعه کنید.