به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 50,000 ریال اضافه می شود:
 • هزینه های دفتری
 • کپی و پلمپ
 • توضیحات شناسنامه
 • فرزند و تاهل
 • هر انتقال در سند مالکیت
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 30% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:
 • لطفا اسکن مدارک و گذرنامه آپلود شود در غیر اینصورت با هماهنگی اصل مدارک ارسال شود.
 • دارالترجمه فقط برای دریافت سفارش های بالای 100 هزار تومان هزینه ی پیک را بر عهده می گیرد.

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید آموزش و پرورش کل استان

احوال شخصیه

شناسنامه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت ملی 150،000 ریال 45،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی تجرد 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دفترچه بیمه 200،000 ریال 60،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 700،000 ریال 210،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت پایان خدمت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهینامه رانندگی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی ولادت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پاسپورت 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت بازرگانی + دفترچه بازرگانی 200،000 ریال 60،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت واکسیناسیون 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
برابر اصل 60،000 ریال 78،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی فوت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت معافیت 150،000 ریال 45،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
برگه مرخصی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت نظام پزشکی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت نظام مهندسی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
تقدیرنامه بزرگ 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دفترچه بیمه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید آموزش و پرورش کل استان

اسناد

وکالت نامه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - - سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - - سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 500،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
استشهادیه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
احکام و کلیه اوراق قضائی 240،000 ریال 187،200 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
ارزیابی املاک 240،000 ریال 187،200 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
استعلام ثبت اسناد 240،000 ریال 187،200 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
سند وسائط نقلیه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
انواع قرارداد 700،000 ریال 210،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دادنامه و رای دادگاه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
هر نوع گواهی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 800،000 ریال 260،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - - سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
سند مالکیت تک برگی 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی حصر وراثت 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
حکم گارگزینی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 500،000 ریال 195،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید آموزش و پرورش کل استان

مدارک تحصیلی

دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 120،000 ریال 36،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
دانشنامه و ریزنمرات لیسانس در یک پلمپ برای 8ترم 1،260،000 ریال 378،000 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
دانشنامه و ریزنمرات فوق لیسانس در یک پلمپ برای 4 ترم 780،000 ریال 234،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
توصیه نامه تحصیلی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی ریز نمرات 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 100،000 ریال 30،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 200،000 ریال 60،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
گواهی موقت فوق دیپلم ولیسانس وفوق لیسانس ودکتری 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
هر نوع گواهی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دانشنامه در یک پلمپ + ریزنمره دانشگاهی 8 ترمی + گواهی ریزنمره 1،560،000 ریال 46،800 ریال 650،000 ریال 500،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 500،000 ریال - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید آموزش و پرورش کل استان

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

اساسنامه فرمی هر صفحه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
آگهی تغییرات 300،000 ریال 140،400 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
گواهی های مالیاتی 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 200،000 ریال 93،600 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
مدارک حسابرسی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
اساسنامه غیر فرمی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 700،000 ریال 210،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
شرکت نامه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
حکم بازنشستگی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
جواز کسب 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت مباشرت 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه مطب 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه وکالت 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه مهندسی 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه بهره برداری 500،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
انواع پروانه و جواز 300،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
موافقت اصولی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه پایان ساختمان 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
جواز تاسیس 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
بارنامه گمرکی 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید آموزش و پرورش کل استان

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
فیش های حقوقی کوچک 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
موجودی حساب 180،000 ریال 140،400 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
کارت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
سابقه بیمه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
فیش حقوقی مفصل 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش
پرینت های بانکی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - - سفارش

  مشاوره