مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
در جدول زیر قیمت ترجمه رسمی سال 1398 ملاحظه می‌شود. تمامی قیمت‌ها مطابق نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده است. در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره 45391000 تماس بگیرید.

قیمت ترجمه رسمی در گروه احوال شخصیه

نام مدرک
شناسنامه
قیمت ترجمه رسمی: 250،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 62،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت ملی
قیمت ترجمه رسمی: 200،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 50،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواج
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 200،000 ریال
گواهی عدم سوء پیشینه
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پاسپورت
قیمت ترجمه رسمی: 350،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 87،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت پایان خدمت
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهینامه رانندگی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
دفترچه بیمه
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
اصل یا رونوشت سند طلاق
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی تجرد
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی فوت
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از ایران
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 100،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 200،000 ریال
کارت نظام پزشکی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
تقدیرنامه بزرگ
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت بازرگانی هوشمند
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برگه مرخصی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی ولادت
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت نظام مهندسی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت معافیت
قیمت ترجمه رسمی: 200،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 50،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت شناسایی
قیمت ترجمه رسمی: 200،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 50،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی کوچک
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی بزرگ
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از خارج
قیمت ترجمه رسمی: 60،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 15،000 ریال
هزینه دادگستری: -
هزینه امورخارجه: -
جواز دفن
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال

قیمت ترجمه رسمی در گروه اسناد

نام مدرک
هر نوع گواهی
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
سند مالکیت تک برگی
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
سند مالکیت دفترچه ای
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 200،000 ریال
انواع قرارداد
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
حکم کارگزینی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
سند وسائط نقلیه سبک
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
وکالت نامه (نیم برگ)
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 200،000 ریال
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ
قیمت ترجمه رسمی: 1،000،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 330،000 ریال
هزینه دادگستری: -
هزینه امورخارجه: -
اقرار نامه یا تعهدنامه
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
مبایعنامه با کدرهگیری
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: -
هزینه امورخارجه: -
وکالت نامه بزرگ هر صفحه
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
رضایتنامه و صلح نامه
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
اجاره نامه با کد رهگیری
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: -
هزینه امورخارجه: -
دادنامه و رای دادگاه
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ارزیابی املاک
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
حکم اعضاء هیئت علمی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی حصر وراثت
قیمت ترجمه رسمی: 400،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 100،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
استعلام ثبت اسناد
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
سند تلفن همراه
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
استشهادیه
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برگ سبز گمرکی یک رو
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
دفترچه وکالت
قیمت ترجمه رسمی: 650،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 162،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ابلاغیه و اخطار قضایی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
قیم نامه
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
برگه جلب یا احضاریه
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ریز مکالمات تلفن
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پرونده حقوقی
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گزارش ورود و خروج از کشور
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
سند وسائط نقلیه سنگین
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال

قیمت ترجمه رسمی در گروه مدارک تحصیلی

نام مدرک
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم
قیمت ترجمه رسمی: 180،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 45،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 200،000 ریال
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی
قیمت ترجمه رسمی: 150،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 37،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی اشتغال به تحصیل
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه
قیمت ترجمه رسمی: 400،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 100،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 200،000 ریال
گواهی ریز نمرات
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
سرفصل دروس دانشگاهی
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
دانشنامه و ریزنمرات در یک پلمب
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 950،000 ریال
هزینه امورخارجه: 300،000 ریال
توصیه نامه تحصیلی
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: -
هزینه امورخارجه: -
کارنامه توصیفی ابتدایی
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال

قیمت ترجمه رسمی در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

نام مدرک
روزنامه رسمی تاسیس
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک
قیمت ترجمه رسمی: 400،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 100،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
انواع پروانه و جواز
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
لیست بیمه تا 10 نفر
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
اساسنامه فرمی هر صفحه
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 300،000 ریال
گواهی های مالیاتی
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه بهره برداری
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
جواز کسب
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
مدارک حسابرسی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه مهندسی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه مطب
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
آگهی تغییرات
قیمت ترجمه رسمی: 400،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 100،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
اساسنامه غیر فرمی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 300،000 ریال
لیست بیمه بالای 10 نفر
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
شرکت نامه
قیمت ترجمه رسمی: 1،050،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 262،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
جواز تاسیس
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه وکالت
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه پایان ساختمان
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت مباشرت
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
صورت جلسه
قیمت ترجمه رسمی: 750،000
هزینه نسخه اضافه: 225،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
دفترچه بازرگانی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
بارنامه گمرکی
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
مهر برجسته روزنامه رسمی
قیمت ترجمه رسمی: 200،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 50،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت شناسایی کارگاه
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
موافقت اصولی
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال

قیمت ترجمه رسمی در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

نام مدرک
سابقه بیمه
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
فیش حقوقی مفصل
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
فیش های حقوقی کوچک
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
کارت
قیمت ترجمه رسمی: 200،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 50،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
انواع گواهی یا سپرده بانکی
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
حکم بازنشستگی بزرگ
قیمت ترجمه رسمی: 500،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 125،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
موجودی حساب
قیمت ترجمه رسمی: 180،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 45،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر
قیمت ترجمه رسمی: 600،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 150،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
حکم افزایش حقوق
قیمت ترجمه رسمی: 500،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 125،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
پروانه نشر و انتشارات
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
جواز اشتغال به کار
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
مالیات بر ارث
قیمت ترجمه رسمی: 750،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 187،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
حکم بازنشستگی کوچک
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
فیش مستمری کوچک
قیمت ترجمه رسمی: 300،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 75،000 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال
فیش مستمری بزرگ
قیمت ترجمه رسمی: 450،000 ریال
هزینه نسخه اضافه: 112،500 ریال
هزینه دادگستری: 650،000 ریال
هزینه امورخارجه: 100،000 ریال

فهرست هزینه‌های جانبی ترجمه رسمی

به ازای هر یک از موارد زیر در سند شناسنامه مبلغ 50,000 ریال اضافه می شود:
 • همسر (ازدواج، طلاق یا فوت)
 • فرزند
 • توضیحات یا وفات
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مالکیت و پاسپورت مبلغ 100,000 ریال اضافه می شود:
 • هر نقل و انتقال در سند مالکیت
 • هر صفحه حاوی مهر، امضاء یا روادید در پاسپورت
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
هزینه‌های دفتری:
 • هزینه‌های دفتر به ازای هر سند 150,000 ریال خواهد بود.
تعریف هر صفحه:
 • منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا 20 سطر است.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

برخی نکات درباره هزینه ترجمه رسمی

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که هزینه ترجمه رسمی آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه هزینه ترجمه رسمی مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...

قیمت ترجمه مدارک برای ویزای تحصیلی کانادا

 • با احتساب تایید دادگستری، امور خارجه و هزینه دفتری
 • جهت اخذ ویزای تحصیلی فرد مجرد.
 • کلیه مدارک باید به تایید دادگستری و امورخارجه برسد.
شناسنامه
1،150،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار ب ...
1،350،000 ریال
سابقه بیمه
1،350،000 ریال
برگه مرخصی
1،200،000 ریال
مجموع
5،050،000 ریال

قیمت ترجمه مدارک برای ویزای توریستی شینگن اسپانیا

 • با احتساب هزینه دفتری
 • این مدارک برای کارمند مجرد است.
 • نیازی به تایید دادگستری و امورخارجه مدارک نیست.
سند مالکیت تک برگی
1،410،000 ریال
شناسنامه
470،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار ب ...
700،000 ریال
فیش حقوقی مفصل
870،000 ریال
مجموع
3،450،000 ریال
شما می‌توانید مدارک خود را از تهران با پیک رایگان و از سراسر ایران با پست رایگان به دفتر ما ارسال کنید یا اینکه مدارک خود را حضوراً تحویل دهید. برای مشاهده آدرس کلیک کنید ارسال ترجمه به شما هم رایگان است.
در حال حاضر، ترجمه رسمی انگلیسی و روسی با مهر مترجم رسمی 2 روز و با تاییدات دادگستری و امورخارجه 4 روز طول می‌کشد. همچنین ترجمه ترکی، عربی و فرانسه 7 تا 8 روز و اسپانیایی و آلمانی 12 تا 15 روز زمان می‌برد.
ابتدا تاییدیه تحصیلی مدارک خودتان را با استفاده از سامانه‌های تایید مدرک وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید، سپس آن‌ها را برای ترجمه رسمی ارسال کنید.
شماره تماس ما 45391000 است. همچنین می‌توانید برای اطلاع از تعرفه و نرخ ترجمه رسمی مدارک به صفحه قیمت دارالترجمه رسمی مراجعه کنید.