در خانه بمانیم، مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

درحال حاضر کانادا به عنوان مهاجرپذیر ترین کشور شناخته میشود..هر ساله 250,000 هزار نفر موفق به کسب  اقامت دایم در کانادا میشوند.
برای دریافت اقامت کانادا دو روش کلی وجود دارد:
الف) روش نیروی متخصص
این روش خود به دو روش دیگر تقسیم می شود:
      1-نیروی متخصص فدرال
      2-نیروی متخصص کبک.

ب) روش سرمایه گذاری
این روش به دو دسته تقسیم می شود: 
    1-سرمایه گذاری فدرال وکبک.
    2- روش سرمایه گذاری استانی PNP

نیروهای متخصص و کارگران ماهر افرادی هستند که برای اقامت دائم براساس میزان توانایی خود در استقرار موفق از نظر اقتصادی در کانادا انتخاب می شوند. این افراد برای اقامت دائم براساس تحصیلات، تجربه کاری، دانش انگلیسی /فرانسه و سایر اصولی که برای مفید بودنشان را در بنیان اقتصادی کانادا نشان میدهد، انتخاب می شوند.
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری از طرف دولت فدرال یا ایالت کبک کم وبیش باهم نزدیک میباشند.بطور کلی سرمایه گدار بایستی سه شرط داشته باشد.1- دارای میزان معینی دلار کانادا دارائی خالص.این دارایی شامل زمین و منزل و اشیا دیگر میباشد.2-دارای تجربه مدیریت.سرمایه گذار میتواند دفاتر سود و زیان و مالیاتی و مدارک افراد مستخدم خود را عرضه کند.3-پس از گزینش از طرف دولت فدرال یا ایالت کبک سرمایه گذار باید مبلغی را بدون بهره بمدت 5سال تحت اختیار دولت فدرال یا ایالت کبک قرار دهد.
افرادی که از طریق یکی از برنامه های استانی اقدام به مهاجرت به کانادا میکنند، دارای مهارتها، تحصیلات و سوابق کاری هستند که برای کمک به اقتصاد استان مربوطه مورد نیاز است. دولتهای استانی و منطقه ای کانادا از این برنامه ها برای بهره برداری بهینه از این افراد پس از ورود به کانادا استفاده میکنند. هر یک از این برنامه های استانی به صورتی طراحی شده اند که پاسخگوی نیازهای خاص استان باشند و افرادی را انتخاب کند که به راحتی قادر به زندگی و کار در آن استان باشند.