مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
باعنایت به نامه وزارت امور خارجه، کلیه مترجمان محترم رسمی قوه قضاییه در سراسر کشور موظند نسبت به رعایت موارد زیر دقت نمایند:

  1.  نظربه اینکه مبنای تاریخ رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران هجری شمسی است، لذا؛ ترجمه رسمی گواهی هایی که در نسخه فارسی آن، تاریخ به صورت میلادی ترجمه شود، مورد تایید نیست.
  2. اشاره مستقیم به اسامی سفارتخانه‌های خارجی به عنوان مخاطب در مکاتبات شرکت­‌ها و موسسات ممنوع است.
  3. یکی از اصول اولیه ترجمه رسمی اسناد، عدم مغایرت و همچنین مطابقت متن ترجمه با متن اصلی سند است. لذا؛  این امر می‌بایست در ترجمه کلیه اسناد، بخصوص اسناد مربوط به مالکیت خودرو، ملک و ....
  4. به طور کامل رعایت شود.
  5. با عنایت به قوانین کشور، شناسنامه کلیه افراد بالای 15 سال باید عکس دار شود. لذا، ترجمه شناسنامه فاقد عکس افراد بالای 15 سال ممنوع است.
  6. رسید تعویض کارت‎های ملی قابل ترجمه و تایید نیست.
  7. در ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه دقت شود تا سن فرد بالای 18 سال باشد.