در خانه بمانیم، مشاوره و سفارش: واتس‌اپ

راهنمای دریافت تاییدیه تحصیلی

برای انجام ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی و تحصیلی، لازم است برای این مدارک از مرجع صادر کننده مدرک تاییدیه تحصیلی گرفته و به ایمیل دارالترجمه hi@satraa.com ارسال شود. لطفا با توجه به مرجع صادر کننده (آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری یا دانشگاه آزاد اسلامی) و طبق راهنمای زیر تاییدیه تحصیلی مدارک خود را دریافت کنید.

مدارک صادره از آموزش و پرورش

 • مراجعه به سایت: emt.medu.ir
 • نوع درخواست: تاییدیه تحصیلی
 • استان استعلام گیرنده: تهران
 • عنوان استعلام گیرنده: دفتر ترجمه 921
 • سازمان استعلام گیرنده: مترجمین رسمی، دفاتر ترجمه رسمی
 • کد پیگیری به hi@satraa.com ایمیل شود.
آموزش تصویری و گام به گام

سامانه سجاد، مدارک صادره از وزارت علوم

 • مراجعه به سایت: portal.saorg.ir
 • فایل .pdf دریافتی به hi@satraa.com ایمیل شود.
آموزش تصویری و گام به گام

مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه آزاد

 • مراجعه به سایت: estelam.iau.ir
 • دریافت کننده «دارالترجمه» ذکر شود.
 • فایل .pdf دریافتی به hi@satraa.com ایمیل شود.
آموزش تصویری و گام به گام