مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
از این پس، کاربران ساترا می‌توانند مرحله تأیید کپی مدارک ترجمه‌شده‌شان با مهر سردفتر اسناد رسمی را به ساترا بسپارند.
ساترا، جهت رفاه حال کاربران، گزینه‌ای را با عنوان «تأیید نوتاری پابلیک» به خدماتش اضافه کرده است. این گزینه، هنگام ثبت سفارش، در بخش تأییدات قابل‌انتخاب است.
کاربران ساترا، برای ارائه ترجمه رسمی مدارک‌شان همراه با کپی اصل این مدارک به بعضی مراجع رسمی و سفارت‌خانه‌ها، به مهر و تأییدیه سردفتر اسناد رسمی نیاز دارند. در حال حاضر، این مرحله در فرایند کاری و ثبت سفارش در ساترا ادغام شده و نیاز کاربران را به مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی، آن هم در شرایط همه‌گیری کرونا، مرتفع کرده است.