مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
متقاضیانی که قصد مهاجرت به کانادا و ارائه مدارک به سفارت کانادا را دارند لازم است یک نسخه کپی از کلیه مدارک خود تهیه کرده و آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل کنند. این نسخه برابر اصل شده به ترجمه رسمی مدارک الصاق و پلمپ میگردد. توجه کنید که انتشار این مطالب بر اساس مراجعات انجام شده به دارالترجمه می باشد و در صورت عدم صحت مسولیتی متوجه دالترجمه شبکه نخواهد بود.