مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
به تازگی نرخنامه ترجمه رسمی و خدمات دارالترجمه از سوی کانون مترجمان رسمی ایران اعلام شده است. در این نرخنامه قیمت ترجمه اسناد به تفکیک اسناد بیان شده است. در این نرخ‌نامه اسناد در 13 بازه قیمتی طبقه‌بندی شده اند. ارزانترین قیمت ترجمه رسمی برابر با 15/000 تومان برای هر ترم ریزنمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی تعیین شده است و بیشترین قیمت برای اسنادی نظیر قراردها و وکالتنامه‌های بزرگ برابر با صفحه‌ای 105/000 تومان در نظر گرفته شده است. همچنین، برخی اسناد بنا به مواردی که ممکن است در آنها قید شده باشند مشمول افزایش قیمت می‌شوند که می توان جزئیات آن را در فایل PDF زیر مشاهده کرد.
کاربران محترم دارالترجمه شبکه، شما می‌توانید سفارش خود را در بخش سفارش جدید ترجمه رسمی ثبت کنید و همچنین جهت ارسال مدارک می‌توانید به بخش تماس با دارالترجمه شبکه مراجعه نمائید.