مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
آخرین نرخنامه ترجمه رسمی و خدمات دارالترجمه از سوی کانون مترجمان رسمی ایران در سال 97 اعلام شده است. در این نرخنامه قیمت ترجمه اسناد به تفکیک اسناد بیان شده است. در این نرخ‌نامه اسناد در 13 بازه قیمتی طبقه‌بندی شده اند. ارزانترین قیمت ترجمه رسمی برابر با 15/000 تومان برای هر ترم ریزنمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی تعیین شده است و بیشترین قیمت برای اسنادی نظیر قراردها و وکالتنامه‌های بزرگ برابر با صفحه‌ای 105/000 تومان در نظر گرفته شده است. همچنین، برخی اسناد بنا به مواردی که ممکن است در آنها قید شده باشند مشمول افزایش قیمت می‌شوند که می توان جزئیات آن را در فایل PDF زیر مشاهده کرد. شایان ذکر است تاکنون تعرفه جدیدی برای ترجمه رسمی در سال 98 اعلام نشده است و قیمت‌ها مشابه سال 97 هستند.
کاربران محترم دارالترجمه ساترا، شما می‌توانید سفارش خود را در بخش سفارش جدید ترجمه رسمی ثبت کنید و همچنین جهت ارسال مدارک می‌توانید به بخش تماس با دارالترجمه شبکه مراجعه نمائید.


به روزرسانی سال 98: توجه داشته باشید، تمامی تعرفه‌های قیمتی (ترجمه اسناد و مدارک غیر از هزینه‌های دفتری و برخی موارد نظیر نقل و انتقال در سند) مصوب سال 97 برای سال 1398 نیز برقرار است و این دفتر تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی برای سال 98 نداشته است.