در خانه بمانیم، مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
 از روز شنبه 17/05/1394 ساعت اداری دارالترجمه ی شبکه به ترتیب زیر می باشد:
روزهای فرد  8:45 الی 19 - روزهای زوج 10 الی 19
پنج شنبه 8:45 الی 13