مشاوره و سفارش: واتس‌اپ

لزوم ترجمه رسمی تمامی صفحات پاسپورت و سند مالکیت خودرو

به اطلاع کاربران گرامی سایت ساترا می‌رسانیم، به دلیل الزام وزارت خارجه، از این پس تمامی 32 صفحه پاسپورت (گذرنامه) و همچنین هر دو طرف برگه شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) شامل مندرجات پشت برگه سند ترجمه خواهد شد.
در این رابطه می‌توانید به صفحات اختصاصی هر کدام از اسناد مراجعه کنید:
ترجمه رسمی پاسپورت یا گذرنامه
ترجمه رسمی وسائط نقلیه سبک
ترجمه رسمی وسائط نقلیه سنگین