در خانه بمانیم، مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
لطفاً پس از تکمیل اطلاعات زیر دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید. ارسال دقیق جزئیات به روند ترجمه شما سرعت می‌دهد.

ترجمه رسمی کارت دانشجویی

ترجمه رسمی کارت دانشجویی

انتخاب زبان

تاییدیه‌ها و خدمات

درصورت نیاز به هر تاییدیه یا خدمت، گزینه آن را انتخاب کنید. توجه داشته باشید تایید وزارت خارجه بدون تایید دادگستری امکان پذیر نیست.

تعیین تعداد نسخه

تعداد نسخه های مورد نیاز جهت ترجمه، هزینه ترجمه نسخه های اضافه 30% هزینه ترجمه نسخه اصلی خواهد بود.

زمان بندی

زمان انجام ترجمه به صورت مهر مترجم برای سفارش های فوری انگلیسی 1 روز کاری و سفارش های عادی 2 روز کاری است (بدون تاییدات دادگستری و امور خارجه). زمان انجام سفارش‌های غیر انگلیسی متفاوت است.
توجه، امکان تاخیر در تاییدات دادگستری و امورخارجه:
به علت دستورالعمل ستاد ملی کرونا، ظرفیت ادارات دولتی کاهش یافته و اختلالاتی در پاسخگویی وزارت خارجه و دادگستری به وجود آمده است.
 دارالترجمه مسولیتی در قبال تایید نشدن مدارک و یا تاخیرات خارج از اختیارات خود ندارد.

نام صاحب مدرک -اختیاری