در خانه بمانیم، مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
لطفاً پس از تکمیل اطلاعات زیر دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید. ارسال دقیق جزئیات به روند ترجمه شما سرعت می‌دهد.

ترجمه رسمی برابر اصل مدارک صادره از ایران

ترجمه رسمی برابر اصل مدارک صادره از ایران

انتخاب زبان

تعداد برگه های سند

تاییدیه‌ها و خدمات

درصورت نیاز به هر تاییدیه یا خدمت، گزینه آن را انتخاب کنید. توجه داشته باشید تایید وزارت خارجه بدون تایید دادگستری امکان پذیر نیست.

تعیین تعداد نسخه

تعداد نسخه های مورد نیاز جهت ترجمه، هزینه ترجمه نسخه های اضافه 30% هزینه ترجمه نسخه اصلی خواهد بود.

زمان بندی

زمان انجام ترجمه اسناد فرمی به صورت مهر مترجم (بدون تاییدات دادگستری و امورخارجه) برای سفارش‌های فوری انگلیسی 1 روز کاری و سفارش‌های عادی 3 روز کاری است. زمان انجام اسناد غیر فرمی طولانی‌تر و طبق توافق است.
زمان انجام سفارش‌های غیر انگلیسی متفاوت است.
توجه: دارالترجمه مسولیتی در قبال تایید نشدن مدارک و یا تاخیرات خارج از اختیارات خود ندارد.

نام صاحب مدرک -اختیاری


توضیحات برابر اصل مدارک صادره از ایران