مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
لطفاً پس از تکمیل اطلاعات زیر دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید. ارسال دقیق جزئیات به روند ترجمه شما سرعت می‌دهد.

ترجمه رسمی بارنامه گمرکی

  • هزینه ترجمه: 750،000 ریال
  • نسخه اضافه: 187،500 ریال

اسپل اسامیِ داخل سند

املای صحیح انگلیسی (مطابق سند) کلیه اسامی فارسی جهت درج در ترجمه لازم می باشد. جهت جلوگیری از هرگونه خطا بهتر است تصویر پاسپورت خود را نیز ارسال فرمایید.

اطلاعات عمومی

تاییدیه ها

درصورت نیاز به تایید گزینه های زیر را انتخاب فرمایید. توجه داشته باشید تایید وزارت خارجه بدون تایید دادگستری امکان پذیر نمی باشد.نسخ

تعداد نسخه های مورد نیاز جهت ترجمه، هزینه ترجمه نسخه های اضافه 30% هزینه ترجمه نسخه اصلی خواهد بود.

زمان بندی

زمان انجام ترجمه به صورت مهر مترجم برای سفارش های فوری انگلیسی 1 روز کاری و سفارش های عادی 2 روز کاری است. زمان انجام سفارش های غیر انگلیسی برای سایر زبان ها متفاوت است.
 دارالترجمه مسولیتی در قبال تایید نشدن مدارک و یا تاخیرات خارج از اختیارات خود ندارد.