مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
پس از تکمیل اطلاعات، دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید. ارسال دقیق جزئیات به روند ترجمه شما سرعت می‌دهد.

ترجمه رسمی احوال شخصیه

ترجمه رسمی احوال شخصیه

انتخاب زبان

تعداد برگه های سند

تاییدیه‌ها و خدمات

درصورت نیاز به هر تاییدیه یا خدمت، گزینه آن را انتخاب کنید. توجه داشته باشید تایید وزارت خارجه بدون تایید دادگستری امکان پذیر نیست.

خدمات تایید سفارت کشورهای عمان، امارات، قطر، فرانسه، بلژیک، ترکیه، اسپانیا و عراق با هزینه جداگانه ارائه می‌شود.
خدمات تایید سفارت فرانسه و بلژیک با هزینه جداگانه ارائه می‌شود.
خدمات تایید سفارت کشور ترکیه با هزینه جداگانه ارائه می‌شود.
خدمات تایید سفارت برای کشورهای عمان، امارات، قطر، عراق با هزینه جداگانه ارائه می‌شود.
خدمات تایید سفارت اسپانیا با هزینه جداگانه ارائه می‌شود.
خدمات تایید سفارت فرانسه و بلژیک با هزینه جداگانه ارائه می‌شود.

تعیین تعداد نسخه

تعداد نسخه های مورد نیاز جهت ترجمه، هزینه ترجمه نسخه های اضافه 30% هزینه ترجمه نسخه اصلی خواهد بود.

زمان بندی

زمان انجام سفارش شما در هر دو حالت عادی و فوری به حجم کاری دارالترجمه بستگی دارد، زمان دقیق پس از ثبت سفارش توسط همکاران ما در ساترا به شما اعلام می‌شود.
انجام تاییدات به صورت متداول 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه می‌کند.
توجه: دارالترجمه مسولیتی در قبال تایید نشدن مدارک و یا تاخیرات خارج از اختیارات خود ندارد.

نام صاحب مدرک -اختیاری