در خانه بمانیم، مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ

مهاجرت به آمریکا

 

   مهاجرت به آمریکا


شما ممکن است در هنگام تولد یا بعد از آن تابعیت آمریکایی بدست بیاورید.


تابعیت در هنگام تولد:

1)  اگر خود در آمریکا به دنیا آمده باشید.

2 ) اگر خودتان در کشور دیگری متولد شده ولی در آن هنگام والدینتان تابعیت آمریکایی داشته باشند.


تابعیت بعد از تولد:

1) لازم است برای دریافت Citizenship  اقدام کنید.


بطور کلی کسی شایستگی پذیرش تابعیت آمریکایی را دارد که شرایط زیر را داشته باشد.

-          حداقل 18 سال داشته باشد.

-          شرکت در آزمون زبان انگلیسی.

-          شرکت در آزمون علم کشورداری که شامل تاریخ و قوانین حکومتی آمریکا است.

-          دارای شایستگی اخلاقی که توسط قانون اساسی آمریکا مشخص می شود.

-          اقامت دائم در آمریکا برای مدت زمان مشخص(معمولاً بین 3تا 5 سال)

           حضور فیزیکی در آمریکا (بین 3 ماه تا چندین سال) بعد از پر کردن فرم دریافت تابعیت.