در خانه بمانیم مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
در جدول زیر قیمت خدمات دارالترجمه سال 1399 ملاحظه می‌شود. تمامی قیمت‌ها مطابق نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده است. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 45391000 تماس بگیرید. برای ثبت سفارش روی هر مدرک کلیک کنید.

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
شناسنامه
320،000 80،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت ملی
220،000 55،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواج
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
گواهی عدم سوء پیشینه
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پاسپورت
450،000 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت پایان خدمت
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهینامه رانندگی
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دفترچه بیمه
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اصل یا رونوشت سند طلاق
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی تجرد
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی فوت
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از ایران
369،000 ریال 123،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
کارت نظام پزشکی
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
تقدیرنامه بزرگ
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت بازرگانی هوشمند
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگه مرخصی
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی ولادت
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت نظام مهندسی
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت معافیت
250،000 62،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت شناسایی
250،000 62،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی کوچک
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی بزرگ
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از خارج
73،800 ریال 18،450 ریال - -
جواز دفن
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
هر نوع گواهی
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند مالکیت تک برگی
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند مالکیت دفترچه ای
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
انواع قرارداد
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم کارگزینی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند وسائط نقلیه سبک
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
وکالت نامه (نیم برگ)
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ
720،000 180،000 ریال - -
اقرار نامه یا تعهدنامه
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
مبایعنامه با کدرهگیری
720،000 180،000 ریال - -
وکالت نامه بزرگ هر صفحه
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
رضایتنامه و صلح نامه
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اجاره نامه با کد رهگیری
720،000 180،000 ریال - -
دادنامه و رای دادگاه
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ارزیابی املاک
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم اعضاء هیئت علمی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی حصر وراثت
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
استعلام ثبت اسناد
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
استشهادیه
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ سبز گمرکی یک رو
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دفترچه وکالت
820،000 205،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ابلاغیه و اخطار قضایی
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
قیم نامه
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
برگه جلب یا احضاریه
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریز مکالمات تلفن
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پرونده حقوقی
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گزارش ورود و خروج از کشور
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سند وسائط نقلیه سنگین
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم
220،000 55،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی
180،000 45،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی اشتغال به تحصیل
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال
گواهی ریز نمرات
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
سرفصل دروس دانشگاهی
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دانشنامه و ریزنمرات در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 950،000 ریال 300،000 ریال
مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات دیپلم در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 950،000 ریال 300،000 ریال
مدرک پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات پیش دانشگاهی در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 950،000 ریال 300،000 ریال
مدرک پیش دانشگاهی به همراه مدرک دیپلم و ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی در یک پلمب اقتصادی
برای محاسبه روی مدرک کلیک کنید 1،550،000 ریال 400،000 ریال
کارنامه توصیفی ابتدایی
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
روزنامه رسمی تاسیس
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک
500،000 125،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
انواع پروانه و جواز
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
لیست بیمه تا 10 نفر
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اساسنامه فرمی هر صفحه
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال
گواهی های مالیاتی
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه بهره برداری
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
جواز کسب
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
مدارک حسابرسی
450،000 112،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه مهندسی
1،440،000 360،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه مطب
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
آگهی تغییرات
500،000 125،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
اساسنامه غیر فرمی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال
لیست بیمه بالای 10 نفر
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
شرکت نامه
1،260،000 315،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
جواز تاسیس
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه وکالت
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه پایان ساختمان
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت مباشرت
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
صورت جلسه
750،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
دفترچه بازرگانی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
بارنامه گمرکی
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت شناسایی کارگاه
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
موافقت اصولی
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت ترجمه نسخه اضافی دادگستری امور خارجه
سابقه بیمه
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش حقوقی مفصل
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش های حقوقی کوچک
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
کارت
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
انواع گواهی یا سپرده بانکی
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم بازنشستگی بزرگ
620،000 155،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
موجودی حساب
220،000 55،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر
720،000 180،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم افزایش حقوق
620،000 155،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
پروانه نشر و انتشارات
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
جواز اشتغال به کار
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
مالیات بر ارث
900،000 225،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
حکم بازنشستگی کوچک
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش مستمری کوچک
360،000 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال
فیش مستمری بزرگ
550،000 137،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال

فهرست هزینه‌های جانبی دارالترجمه و ترجمه رسمی

به ازای هر یک از موارد زیر در سند شناسنامه مبلغ 50,000 ریال اضافه می شود:
 • همسر (ازدواج، طلاق یا فوت)
 • فرزند
 • توضیحات یا وفات
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مالکیت و پاسپورت مبلغ 100,000 ریال اضافه می شود:
 • هر نقل و انتقال در سند مالکیت
 • هر صفحه حاوی مهر، امضاء یا روادید در پاسپورت
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
هزینه‌های دفتری:
 • هزینه‌های دفتر به ازای هر سند 150,000 ریال خواهد بود.
تعریف هر صفحه:
 • منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا 20 سطر است.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

برخی نکات درباره قیمت دارالترجمه

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه مدارک در دارالترجمه با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه دارالترجمه برای ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که قیمت دارالترجمه آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه قیمت دارالترجمه برای ترجمه مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...

قیمت دارالترجمه برای مدارک جهت ویزای تحصیلی کانادا

 • با احتساب تایید دادگستری، امور خارجه و هزینه دفتری
 • جهت اخذ ویزای تحصیلی فرد مجرد.
 • کلیه مدارک باید به تایید دادگستری و امورخارجه برسد.
شناسنامه
1،150،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار ب ...
1،350،000 ریال
سابقه بیمه
1،350،000 ریال
برگه مرخصی
1،200،000 ریال
مجموع
5،050،000 ریال

قیمت دارالترجمه برای مدارک جهت ویزای توریستی شینگن اسپانیا

 • با احتساب هزینه دفتری
 • این مدارک برای کارمند مجرد است.
 • نیازی به تایید دادگستری و امورخارجه مدارک نیست.
سند مالکیت تک برگی
1،410،000 ریال
شناسنامه
470،000 ریال
گواهی های اشتغال به کار ب ...
700،000 ریال
فیش حقوقی مفصل
870،000 ریال
مجموع
3،450،000 ریال
شما می‌توانید مدارک خود را از تهران با پیک رایگان و از سراسر ایران با پست رایگان به دفتر ما ارسال کنید یا اینکه مدارک خود را حضوراً تحویل دهید. برای مشاهده آدرس کلیک کنید ارسال ترجمه به شما هم رایگان است.
در حال حاضر، ترجمه رسمی انگلیسی و روسی با مهر مترجم رسمی 2 روز و با تاییدات دادگستری و امورخارجه 4 روز طول می‌کشد. همچنین ترجمه ترکی، عربی و فرانسه 7 تا 8 روز و اسپانیایی و آلمانی 12 تا 15 روز زمان می‌برد.
ابتدا تاییدیه تحصیلی مدارک خودتان را با استفاده از سامانه‌های تایید مدرک وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید، سپس آن‌ها را برای ترجمه رسمی ارسال کنید.
شماره تماس ما 45391000 است. همچنین می‌توانید برای اطلاع از تعرفه و نرخ ترجمه رسمی مدارک به صفحه قیمت دارالترجمه رسمی مراجعه کنید.
کد تخفیف نوروز 1400
دریافت کد تخفیف
نوروز 1400 🌼